?> Dům na půli cesty Heřmánek

Řídíme se těmito zásadami...

 

  • Dodržování práv klientů v souladu s právní legislativou a Etickým kodexem zaměstnance Heřmánku
  • Respektování volby klienta ve smyslu stanovení si tzv. Individuálního plánu růstu s možností si své osobní cíle během pobytu měnit a postupovat v jejich plnění dle svých možností a schopností
  • Individuální přístup ke každému klientovi s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Dle osobních cílů klienta se odvíjí průběh poskytované služby
  • Spolupráce s dalšími institucemi - pracovníci znají své kompetence vzhledem ke své odbornosti a vzdělání a v případě rozpoznání potřeby jiné odborné pomoci, klienta směřují jinam
  • Flexibilita - Heřmánek pravidelně jednou za 6 měsíců hodnotí stávající Pravidla bydlení a ve spolupráci s klienty navrhuje a zavádí změny potřebné pro efektivnější poskytování služeb. V rámci porad a supervizí pak pracovníci průběžně reagují na aktuální situaci. Klient má právo vyjádřit se k dění v zařízení na komunitním setkání (společná sezení vedoucí sociální pracovnice a klientů s cílem získat od klientů reflexi na poskytovanou službu)
  • Přirozené prostředí – DPC Heřmánek poskytuje ubytování v přirozených podmínkách blízkých následnému reálnému prostředí, do jakého budou klienti po odchodu ze zařízení odcházet. To znamená, že pokoje a prostory nejsou vybaveny přepychově, naopak spíše skromně, zato útulně. Cílem je naučit klienty spokojeně žít v takových podmínkách, které, co se týče materiálního vybavení, odpovídají běžným potřebám každého člověka.