?> Dům na půli cesty Heřmánek

Co je naším cílem...


Cílem DPC Heřmánek je umožnit sociálně znevýhodněným mladým lidem získat sociální návyky potřebné pro samostatný život. Toho chceme dosáhnout především tím, že u nich zvyšujeme:

  • vědomí zodpovědnosti za své chování 
  • schopnost zařizovat si své záležitosti sami
  • schopnost samostatně vést domácnost
  • motivaci k získání a udržení zaměstnání 

Dosáhnout výše uvedeného chceme především tím, že během pobytu klienta v zařízení klademe důraz na:

  • schopnost hospodaření se svým příjmem (tzn. měsíční rozpočet vést tak, aby si klient nepůjčoval peníze)
  • získání a udržení zaměstnání (tzn. motivování klienta k zapojení se do pracovního procesu)
  • vyřizování s úřady především vlastní osobou za podporující pomoci pracovníků
  • utváření vztahů v přirozeném prostředí (noví známí a přátelé, v případě možnosti navázání vztahu s rodinou)
  • dodržování hygienických pravidel (osobní hygiena, pravidelné mytí, praní osobního prádla, čistota na pokoji, praní ložního prádla, hygiena při vaření, mytí nádobí po jídle, používání domácí obuvi apod.
  • slušné chování (vůči ostatním ubytovaným, zaměstnancům a dalšímu okolí) vyvíjení snahy o získání vlastního bydlení