?> Dům na půli cesty Heřmánek

Líbí se Vám naše činnost? Uvítáme jakoukoliv Vaši finanční podporu.

Své příspěvky na činnost našeho zařízení můžete zasílat na účet vedený u Poštovní spořitelny, číslo účtu 195709895/0300.

Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte „dar“ + jméno a kontakt. Rádi bychom Vám totiž písemně či osobně poděkovali a v případě Vašeho zájmu Vám vystavili darovací smlouvu, na jejímž základě si můžete provést odpočet daně (fyzické i právnické osoby).

VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME!!!