?> Dům na půli cesty Heřmánek

Pro koho je DPC Heřmánek...


Cílová skupina:

 • mladí dospělí ve věku 18 - 26 let ze zařízení ústavní výchovy pro děti a mládež
 • mladí dospělí ve věku 18 - 26 let z náhradní rodinné péče
 • mladí dospělí ve věku 18 - 26 let z dysfunkční rodiny
 • mladí dospělí ve věku 18 - 26 let z jiných zařízení pro péči o děti a mládež 

Přijímáni jsou:

 • dívky
 • chlapci
 • nastávající matky
 • matky s max. dvěma dětmi do max. 5 let věku dítěte (kdy matka splňuje výše uvedené podmínky cílové skupiny) 
 • manželské nebo družské páry s max. dvěma dětmi do max. 5 let věku dítěte (kdy alespoň jeden z páru splňuje výše uvedené podmínky cílové skupiny) 

Další podmínky přijetí a pobytu:

 • klient musí být způsobilý k právním úkonům a podat vlastnoručně podepsanou žádost o přijetí do Heřmánku,
 • musí mít zájem o získání zaměstnání a vlastního bydlení,
 • nesmí být akutně závislý na omamných látkách,
 • nesmí být odsouzený za čin spojený s násilnou trestnou činností.


Při rozhodování o přijetí je brán ohled na:

 • aktuální situaci žadatele (pobyt na ulici, ohrožení v rodině, apod.)
 • prostředí, odkud žadatel přichází - přednost mají klienti, jenž někdy pobývali v zařízeních ústavní výchovy
 • pořadí dané žádosti v seznamu žadatelů

 

DPC Heřmánek nabízí ubytování v 10 pokojích a ve 3 startovacích bytech (Karviná a Havířov). Maximálně je možné ubytovat 24 osob.

DPC Heřmánek poskytuje své služby především občanům s trvalým pobytem ve městě Karviná a přilehlých okresech Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava (například města Karviná, Orlová, Havířov, Český Těšín, Frýdek-Místek, Třinec, Bohumín, Ostrava atd.). Prakticky však může své služby poskytnout klientům z celé ČR.