?> Dům na půli cesty Heřmánek

Co nabízíme ubytovaným a co po nich požadujeme...

co nabízíme:

 • ubytování v pěkném a bezpečném prostředí s důrazem na soukromí klienta (max. dvoulůžkové pokoje)
 • možnost užívání vybavení a zařízení Heřmánku
 • sociálně-právní poradenství
 • poskytování nebo zprostředkování odborného poradenství různého druhu
 • zajištění psychologické či psychiatrické pomoci
 • pomoc při hledání a udržení zaměstnání
 • nácvik sociálních dovedností (vaření, domácí rozpočet, praní, nákupy, jednání na úřadech, nácvik přípravy na zaměstnání a získání pracovních návyků, atd.)
 • pomoc při hledání návazného (vlastního) bydlení
 • zkušenosti zavedené sociální služby (službu poskytujeme již od roku 1999)
 • bezplatné wi-fi připojení pro klienty

 

co požadujeme:

 • stanovení Individuální plánu růstu během pobytu v Heřmánku a jeho naplňování (klient si stanovuje své cíle a ty se pak snaží s naší pomocí plnit, např. chce dostudovat, chce si najít práci, chce se zbavit dluhů apod.)
 • snahu získat zaměstnání
 • snahu řešit svůj bytový problém
 • respektování pravidel bydlení